Sıkça Sorulan Sorular

ALO 144/Soru: %70 ve üzeri engeli bulunan kişi engelli yakını aylığından faydalanabilir mi ?
Cevap: % 70 ve üzeri engeli bulunan kişi muhtaç engelli kapsamında olduğundan dolayı engelli yakını aylığından faydalanamaz.
ALO 144/Soru: 15 Mayıs 2015'ten öce doğan çocuklara dorum yardımı ödemesi yapılacak mıdır?
Cevap: Daha önce doğan çocuklara bu yardım ödemesi yapılmayacak olup bu çocuklar ödemeler için sıralamaya dahil olacaktır. Örnek : 15 Mayıs'tan önce vatandaşın bir çocuğu bulunmaktaysa 15 mayıs'tan sonraki doğan çocuk ikinci çocuk olacaktır.
ALO 144/Soru: 18 Yaşaltı Engelli Yakını aylığından nasıl faydalanılabilinir ?
Cevap: 18 yaş altı engelli yakını aylığından çocuğun annesi veya babası faydalanabilir. 1 hanenin durumu muhtaçlık kriterlerinin altında olmalı ve haneye giren gelirin kişi başına düşen miktarı net asgari ücretin içte birinin altında olması gerekmektedir. Ayrıca aynı hanede sosyal güvenceye sahip bireylerin olması (anne baba hariç) aylığa hak kazanılmasına tek başına engel teşkil etmez.
ALO 144/Soru: 2022 aylıkları için başvurular hangi kuruma yapılmaktadır?
Cevap: Başvurular; kişinin ikametgahı İl Merkezinde bulunmaktaysa Valilikte bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, İlçede bulunmaktaysa ikametgahının bağlı olduğu Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına yapılmaktadır.
ALO 144/Soru: 2022 aylıklarının kriterleri nelerdir?
Cevap: Kişinin tam teşekküllü sağlık kurulundan %40 ve üzeri raporu olması gerekmektedir. Herhangi bir düzenli geliri,SGK güvencesi olmamalı ve herhangi bir işte çalışmamalıdır. Hanenin durumu muhtaçlık kriterlerinin altında olmalı ve haneye giren gelirin kişi başına düşen miktarı net asgari ücretin içte birinin altında olması gerekmektedir.
ALO 144/Soru: 65 Yaş üstü kişiler 2022 aylığından nasıl faydalanabilir?
Cevap: 65 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar herhangi bir engeli bulunmamaktaysa 2022 yaşlılık aylığından faydalanabilirve kimlikleriyle birlikte bağlı oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmelidir.. 65 yaşını doldurmuş olan vatandaşın 2022 Engelli aylığından faydalanabilmesi için ise tam teşekküllü sağlık kurulundan %70 ve üzerinde engelli raporu alması gerekmekte ve Vakfına bu raporuyla birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.
ALO 144/Soru: 657 sayılı kanuna tabi olan devlet mermurları da doğum yardımından faydalanabilecek midir ?
Cevap: Memura da artık bu kapsamda yardım verilecektir. 657’e göre yardım verilmeyecektir.
ALO 144/Soru: 6637 sayılı kanun gereği doğum yardımını toplu iş sözleşmesi imzalayan işçilerde alabilecek midir ?
Cevap: Toplu iş sözleşmesinde işçiye doğum yardımı yapılmaktaysa yapılan ödeme dikkate alınacaktır. Eğer doğum yardımı Bakanlığımızın verdiği ödeme az ise aradaki fark vatandaşa iade edilecektir. Aldığı ödeme Bakanlığımızın verdiği ödeme ile denk ise veya fazla ise vatandaş bu ödemeden faydalanamayacaktır.
ALO 144/Soru: 6637 sayılı kanun gereği Doğum Yardımları ödemesi hangi çocuklar adına yapılacaktır ?
Cevap: 6637 sayılı kanunun yönetmeliği yayınlandıktan sonra doğan çocuklar için ödeme yapılacaktır.
ALO 144/Soru: 6637 sayılı kanun gereği Doğum Yardımlarından kimler faydalanabilecektir ?
Cevap: 6637 sayılı kanunun yönetmeliği yayınlandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan tüm kişiler faydalanabilecektir.
ALO 144/Soru: 6637 sayılı kanun gereği yapılacak doğum yardımı ödemesi ne kadar yapılmaktadır ?
Cevap: Kanunun yönetmeliği yayınlandıktan sonra doğan birinci çocuk için 300 Tl, ikinci çocuk için 400 Tl, üçüncü çocuk için 600 Tl ödeme yapılacaktır.
ALO 144/Soru: 6637 sayılı kanuna göre yapılacak Doğum Yardımı ödemesi Anne adına mı Baba adına mı yatırılacaktır ?
Cevap: Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir.
ALO 144/Soru: Açıköğretim’de okuyan çocuklar Şartlı Eğitim yardımından faydalanabilir mi ?
Cevap: Faydalanamamaktadırlar.
ALO 144/Soru: Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Çeyiz Yardımı yapılmakta mıdır ?
Cevap: 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapanlara,Üç yıl boyunca Bankadan mevduat hesabı açarak Türk Lirası cinsinden çeyiz hesabı oluşturanlara,Kişinin mevduat hesabında birikecek toplam hesabın %20 verilecek olup hesapta fazla miktarda birikim olsa dahi Devlet desteği 5000 TL’yi geçmeyecek şekilde destek sağlanacaktır. Bu konu hakkında yönetmelik çalışması yapılmaktadır.
ALO 144/Soru: Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Konut Yardımı yapılmakta mıdır ?
Cevap: Üç yıl boyunca Bankadan mevduat hesabı açarak Türk Lirası cinsinden Konut hesabı oluşturanlara (Bu destek ilk defa konut alacaklar ve yalnızca bir tane konut alacaklar için yapılacaktır) Kişinin mevduat hesabında birikecek toplam hesabın %20 verilecek olup hesapta fazla miktarda birikim olsa dahi Devlet desteği 15.000 TL’yi geçmeyecek şekilde konut desteği sağlanacaktır. Bu konu hakkında yönetmelik çalışması yapılmaktadır.
ALO 144/Soru: Aile Yardımı nedir?
Cevap: Aile yardımı Gıda, yakacak ve barınma yardımı kapsamına girmektedir.
ALO 144/Soru: Anaokuluna giden çocuklar Şartlı Eğitim yardımından faydalanabilir mi?
Cevap: Evet faydalanabilir. E- okul sisteminde kaydının bulunması yeterlidir. Bazı durumlarda vatandaş öğrenci belgesi ile vakfına müracaat etmelidir.
ALO 144/Soru: Anne ve babanın resmi nikahı olmaması nedeniyle asker kişi adına Muhtaç asker ailesi yardımı alınabilir mi ?
Cevap: Hayır alınmamaktadır.
ALO 144/Soru: Anne veya Baba tekrar evlenmişse çocuk Öksüz / Yetim Yardım Programından Yararlanabilir mi ?
Cevap: Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece, tekrar evli/evlenmiş olması durumunda da yardımdan faydalanılabilir.
ALO 144/Soru: Asker çocuğu yardım programı Ödemeleri hangi tarihlerde yapılacaktır ?
Cevap: Yılın çift ayları olan; Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında yapılmaktadır. Ödemeler, takvime bağlı ve periyodik olarak ilgili ödeme aylarının 24’ü ile 28’i arasında yapılmaktadır. Buna göre, T.C. kimlik numarasının son rakamı; “0” olanlar ilgili ödeme ayının 24’ünde, “2” olanlar ilgili ödeme ayının 25’inde, “4” olanlar ilgili ödeme ayının 26’sında, “6” olanlar ilgili ödeme ayının 27’inde, “8” olanlar ilgili ödeme ayının 28’inde, ödemelerini alabileceklerdir.
ALO 144/Soru: Asker Çocuğu Yardım Programına Başvurusu hangi kuruma yapılmaktadır ?
Cevap: Vatandaşın bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edilir.
ALO 144/Soru: Asker Çocuğu Yardım Programında muhtaçlık kriteri bulunmakta mıdır ?
Cevap: 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı (EVEK), şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) nda da faydalanılmaya devam edilmektedir.
ALO 144/Soru: Asker Çocuğu Yardım Programından faydalanan kişi Öksüz/yetim yardım programından Yararlanabilir mi ?
Cevap: Hayır faydalanamaz.
ALO 144/Soru: Asker Çocuğu Yardım Programından Yararlanmada yaş şartı ve medeni durum dikkate alınmakta mıdır ?
Cevap: Çocuğun 18 yaşını doldurmamış olması Babasının askerde olması, Bekâr olması ve gerekmektedir.
ALO 144/Soru: Asker Çocuğu Yardımı nedir ?
Cevap: Asker Çocuğu Yardım Programında, şartları sağlayan hak sahibi kişiye, aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Hanede birden fazla asker çocuğu bulunması durumunda, her bir çocuk için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir çocuğa ayrı ödeme oluşturulur.
ALO 144/Soru: Asker çocuğun eğitim durumu ve ikametgah adresi dikkate alınmakta mıdır ?
Cevap: Asker çocuğu yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuktan eğitim ve öğretime devam etme şartı aranmaz. Fayda sahibi çocukla birlikte aynı hanede ikamet etmesi gerekmektedir.
ALO 144/Soru: Asker kişinin ilk eşi vefat etmişse Asker Çocuğu Yardım Programından Yararlanabilir mi ?
Cevap: Asker kişinin önceki eşi ölmüşse, asker çocuğu yardım programından askerin halen evli olduğu eşi faydalanır.
ALO 144/Soru: Askerin askerlik bilgisi Milli Savunma Bakanlığından geç gelmesi durumunda başvuru yapıldıktan sonraki tüm ödemeler hak sahibine yapılmakta mıdır?
Cevap: Evet yapılmaktadır.
ALO 144/Soru: Barınma Yardımı nedir?
Cevap: Oturulamayacak derecede eski bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Ödemeler bakanlık fon kurulu onayı neticesinde vatandaşların hesaplarına aktarılmaktadır.
ALO 144/Soru: Çocuk muayeneleri (Şartlı Sağlık Yardımı muayenesi) hangi tarihlerde yapılmaktadır ?
Cevap: Vatandaş bu bilgiyi Aile Hekimliğinden öğrenebilir.
ALO 144/Soru: Devamsızlıkları sisteme yansımadığından dolayı ödeme alamayan vatandaşların hangi kuruma yönlendirilmesi gerekmektedir ?
Cevap: Vatandaşımız çocuğunun bilgilerinin güncellenmesi için Okul Müdürlüğüyle veya İL/İlçe Milli Eğitim Bakanlığı Müdürlüğüne başvuruda bulunmalıdır.
ALO 144/Soru: Doğum yardımı için şartlar nelerdir?
Cevap: Doğum parası için doğumun devlet hastanesinde gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
ALO 144/Soru: Doğumdan sonra yardım devam etmekte midir?
Cevap: Doğumdan sonra doğum belgesiyle beraber vakfa başvuru yapılması halinde 2 aylık loğusalık süresi için 70 TL yardım yapılmaktadır.Doğumdan sonra doğum belgesiyle beraber vakfa başvuru yapılması halinde 2 aylık loğusalık süresi için 70 TL yardım yapılmaktadır.
ALO 144/Soru: Engelli yakını aylığından faydalanan çocuk Asker Çocuğu Yardım Programından Yararlanabilir mi ?
Cevap: Hayır faydalanamaz.
ALO 144/Soru: Eşi vefat eden kadınlara verilen yardımlardan faydalanan kişinin GSS (Genel Sağlık Sigortası) kapsamı nedir ?
Cevap: Genel Sağlık Sigortası kapsamında G0’dır (Yeşilkartlı) Devlet Hastanelerinden ücretsiz olarak sağlık mauayenesi yaptırabilir.
ALO 144/Soru: Eşi Vefat Eden Kadınlara yapılan yardımlar PTT şubesinden alınmadığı takdirde iptal edilen ödemeler alınabilmekte midir ?
Cevap: Hayır alınamaz.
ALO 144/Soru: Eşi Vefat Eden Kadınlara yapılan yardımlar PTT şubesinden alınmadığı takdirde iptal edilmekte midir ?
Cevap: 6 Ay alınmadığı takdirde ödemeler iptal edilir.
ALO 144/Soru: Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik yardım için nereye başvuruda bulunulur ?
Cevap: Kişinin ikametinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunması gerekmektedir. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı”nın hedef kitlesi eşi vefat etmiş, muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan kadınlar olarak belirlenmiş olup, yardım başvurularının değerlendirilmesi aşamasında hane temelli değerlendirme yapılmaktadır. Vakıf Mütevelli Heyetinin onayı alındıktan sonra yardım programı gereği vatandaşlarımıza iki ayda bir ödeme yapılmaktadır. Aylık ödeme yapılması mümkün olmamaktadır. Yardım talebiniz ile ilgili olarak ikamet ettiğiniz il/ilçede, valilik/kaymakamlık bünyesindeki " Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına" müracaat edilmesi gerekmektedir.
ALO 144/Soru: Eşi Vefat etmiş kadınlara yapılan yardımların ödemesi nasıl yapılmaktadır ?
Cevap: Bu yardımlar aylık 250 TL olarak hesaplanır ve 2 ayda bir toplam 500 TL olarak ödeme yapılır
ALO 144/Soru: Eşinden ayrılan bayan Eşi vefat eden kadınlara verilen yardımlardan faydalanabilir mi ?
Cevap: Hayır Faydalanamaz.
ALO 144/Soru: Evde Bakım Aylığından faydalanan kişi Asker Çocuğu Yardım Programından Yararlanabilir mi ?
Cevap: Hayır faydalanamaz.
ALO 144/Soru: Farklı bir Aile Hekimliğinden muayenesi yaptırılan çocuklar Şartlı Sağlık Yardımından faydalanabilir mi ?
Cevap: Vatandaş kendi Aile Hekimliği dışında ancak Devlet hastanelerinde muayene yaptırdığı takdirde Şartlı Sağlık Yardımı ödemesinden faydalanabilir.
ALO 144/Soru: Geçmişe yönelik Genel Sağlık Sigortası borcu için hangi kuruma müracaat edilmelidir ?
Cevap: Gelir Testi yapılabilmesi için Kişi 30 Eylül 2015 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vafkına müracaat etmelidir.
ALO 144/Soru: Genel Sağlık Sigortası borcuna nasıl itiraz edilir ?
Cevap: Genel Sağlık Sigortası borcu için kişi 15 gün içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vafkına müracaat etmelidir.
ALO 144/Soru: Genel Sağlık Sigortası borcunu ödemeyen vatandaş hangi kuruma müracaat etmelidir ?
Cevap: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vafkına müracaat etmelidir.
ALO 144/Soru: Genel Sağlık Sigortası işlemleri hane bazlı mı kişi bazlı mı dikkate alınmaktadır ?
Cevap: Hane bazlı dikkate alınmaktadır.
ALO 144/Soru: Genel Sağlık Sigortası kapmasına (G1, G2, G3) itiraz etmek için neler yapılmalıdır ?
Cevap: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmelidir.
ALO 144/Soru: Genel Sağlık Sigortası prim borcu hangi kuruma ödenmektedir ?
Cevap: İl Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapılır.
ALO 144/Soru: Genel Sağlık Sigortası Prim borcu hangi kurumdan öğrenilebilir ?
Cevap: İl Sosyal Güvenlik Kurumundan veya 170 SGK hattından bilgi alınabilir.
ALO 144/Soru: Gıda yardımı nedir ?
Cevap: İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) kaynak aktarılmaktadır.
ALO 144/Soru: GSS 'den nasıl faydalanılır?
Cevap: Sosyal güvence kaydı bulunmayan kişiler vakfa başvuru yaparlar. Bu kişi için gelir tespiti yapılır. Gelir tespitinde hanede kişi başına düşen aylık gelir miktarına göre belirlenen kategorilerde değerlendirilir ve gelire göre prim ödenir.
ALO 144/Soru: GSS gelir testine kimler dahil edilir?
Cevap: Aynı hanede bulunan anne ve baba, Yaş sınırı gözetilmeksizin evli olmayan çocuklar, Öğrenimi nedeniyle hanede bulunmayan 25 doldurmamış bekar çocuklar gelir testine dahil edilmektedir.
ALO 144/Soru: GSS kategoriler hangisidir?
Cevap: G (0) - G (1) - G (2) - G (3) olmak üzere 4 sınıf bulunmaktadır.
ALO 144/Soru: GSS kategorileri neye göre değindirilir?
Cevap: Bu sınıflar gelire göre belirlenir: G (0) = brüt asgari ücretin 1/3 kadar geliri olan kişilerdir. Primleri devlet tarafından ödenir. G (1) = Brüt asgari ücretle asgari ücretin 1/3 ü arasında olan kişilerdir. Bir günlük asgari ücret tutarında aylık prim öderler. G (2) =Brüt asgari ücretle asgari ücretin 2 katına arasında geliri olan kişilerdir. Asgari ücretin % 12 si oranında aylık prim öderler. G (3) = Brüt asgari ücretin 2 katından fazla geliri olan kişilerdir. Asgari ücretin 2 katının % 12 si oranında aylık prim öderler.
ALO 144/Soru: Hanede bulunan SGK kaydı Öksüz/yetim yardım programından faydalanma durumunu etkiler mi ?
Cevap: İkamet ettiği hanede sosyal güvenceli kişinin bulunmaması gerekmektedir.
ALO 144/Soru: Hanede SGK kaydı bulunması durumunda Asker Çocuğu Yardım Programından Yararlanabilir mi ?
Cevap: Hanedeki SGK kaydı AÇP alınması için engel olmamakla birlikte hak sahibinin Sosyal güvenceli olmaması gerekir.
ALO 144/Soru: Herhangi bir kurumda kalan veya aylık alan çocuk Asker Çocuğu Yardım Programından Yararlanabilir mi ?
Cevap: Sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalanmaması, Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması, Diğer kurum ve kuruluşlardan, babasının askerde olması nedeniyle, benzeri yardımlardan faydalanmaması gerekmektedir.
ALO 144/Soru: Herhangi bir kurumda kalan veya aylık alan çocuk Öksüz / Yetim Yardım Programından Yararlanabilir mi ?
Cevap: Sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalanmaması, Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması, Diğer kurum ve kuruluşlardan, yetim veya öksüz olmaktan dolayı benzeri yardımlardan faydalanmaması gerekmektedir.
ALO 144/Soru: Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından (MAAY) faydalanan kişi Asker Çocuğu Yardım Programından Yararlanabilir mi ?
Cevap: Asker Çocuğu Yardım Programından Yararlanacak kişinin Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından (MAAY) asker eşi olarak faydalanması gerekmektedir.
ALO 144/Soru: Muhtaç asker ailelerine yönelik yardım programı nedir ?
Cevap: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca zorunlu askerlik hizmetini yürüten muhtaç er ve erbaşların ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programıdır.
ALO 144/Soru: Muhtaç asker ailesi yardımı ödemeleri hangi tarihlerde yapılmaktadır ?
Cevap: Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık Aylarının 24’ü ile 28’i arasında yapılmaktadır.
ALO 144/Soru: Muhtaç asker ailesi yardımı ödemesi PTT şubesinden alınmadığı takdirde ödeme iptal edilir mi ?
Cevap: 6 Ay alınmadığı takdirde ödemeler iptal edilir.
ALO 144/Soru: Muhtaç Asker aylığı almak hangi kuruma müracaat edilir ?
Cevap: Muhtaç asker aylığından faydalanmak isteyen kişi ikametganının bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunulmalıdır
ALO 144/Soru: Muhtaç asker aylığı ödemeleri nasıl yapılmaktadır ?
Cevap: Aylık 250TL olmak üzere 2 ayda bir 500 TL’lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşlarımızın PTT’deki hesaplarına yatırılmaktadır.
ALO 144/Soru: Muhtaç Asker aylığından faydalanan kişinin diğer yardımları iptal edilmekte midir ?
Cevap: Eşi vefat aylığından faydalanan kişiler bu yardımlardan faydalanamazlar.2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık- Engelli aylığı alan ve eşi/oğlu askerde olan kişiler ayrıca bu yardım programından da faydalanabilmektedir. Benzer şekilde Şartlı Nakit Transferi programından da faydalanmaya devam edebilmektedirler.
ALO 144/Soru: Muhtaç asker aylığından kimler faydalanabilir ?
Cevap: Askere giden kişi evliyse ve eşinin sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin[1] muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin eşi programdan faydalandırılacaktır. Askere giden kişi bekarsa ve anne-babasının sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin annesi programdan faydalandırılacaktır.Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenindir; anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir.
ALO 144/Soru: Öksüz / Yetim Yardım Programı hangi kuruma ve nasıl yapılmaktadır ?
Cevap: Öksüz / Yetim yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun, çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına yapılması gerekmektedir.
ALO 144/Soru: Öksüz / Yetim Yardım Programından Yararlanmada yaş şartı ve medeni durum dikkate alınmakta mıdır ?
Cevap: Çocuğun 18 yaşını doldurmamış olması, Bekâr olması gerekmektedir.
ALO 144/Soru: Öksüz/yetim yardım programı programından faydalanan kişi Asker Çocuğu Yardım Programından Yararlanabilir mi ?
Cevap: Hayır faydalanamaz.
ALO 144/Soru: Öksüz/yetim yardım programın Ödemeleri hangi tarihlerde yapılacaktır ?
Cevap: İlk ödeme 1 Haziran tarihinden itibaren yapılacaktır. Diğer ödemeler için ödeme takvimi hazırlanmaktadır.
ALO 144/Soru: Öksüz/yetim yardım programından faydalanmak isteyen kişide muhtaçlık kriterleri ve ikametgah adresi dikkate alınmakta mıdır ?
Cevap: Çocuğun 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almaması, 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi, Fayda sahibi çocukla birlikte aynı hanede ikamet etmesi gerekmektedir.
ALO 144/Soru: PTT şubesinden alınmadığından dolayı iptal edilen Muhtaç asker ailesi yardımı ödemesi tekrar alınabilir mi ?
Cevap: Hayır alınamaz.
ALO 144/Soru: Resmi nikahı olmayan bayanın eşinin vefat etmesi durumunda eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardımlardan faydalabilir mi ?
Cevap: Bu yardımdan faydalanmak için bayanın son resmi nikahlı eşinin vefat etmiş olması gerekmektedir.
ALO 144/Soru: Resmi nikahlı eşi vefat eden kişi tekrar evlendiği takdirde eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardımlardan faydalanabilir mi?
Cevap: Eşi vefat ettikten sonra evlenen kadınlar Eşi Vefat etmiş kadınlara yapılan yardımlardan faydalanamaz.
ALO 144/Soru: SGK (Ssk, Emekli sandığı gibi) kaydı bulunan aileleler neden Şesy’den faydalanamamaktadırlar?
Cevap: 3294 sayılı kanun kapsamında yapılan düzenleme neticesinde bu ailelerin ŞESY'den faydalanamayacağı belirtilmiştir.Ancak 2015 yılında ''işe teşvik uygulaması'' kapsamında SGK (SSK, Emekli sandığı gibi) kaydı bulunan aileler de bu yardımdan bir yıl için yararlanabilecektir.
ALO 144/Soru: Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları ödemeleri hangi tarihlerde yapılmaktadır ?
Cevap: Ocak,Mart,Mayıs,Temmuz,Eylül ve Kasım aylarının 24’ü ile 28’i arasında ödemeler yapılmaktadır.
ALO 144/Soru: Şartlı eğitim yardımı nedir?
Cevap: Şartlı Eğitim Yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı MH tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır. Ödemeler PTT’ler aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Kız çocuklarına yapılan yardım miktarı erkek çocuklarına yapılan yardım miktarından daha yüksektir. İlköğretime giden kız çocuklarına 40,erkek çocuklarına 35 Tl verilmektedir. Ortaöğretime giden kız çocuklarına 60,erkek çocuklarına 50 tl verilmektedir.
ALO 144/Soru: Şartlı gebelik yardımından nasıl faydalanabilir ?
Cevap: Kişi gebeliğin herhangi bir gününde gebe olduğuna dair belgeyle bağlı bulunduğu Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına müracaat etmelidir. Yaptığı müracaat sonucunda muhtaçlık kriterlerinin altında olması gerekmekte ve haneye giren gelirin kişi başına düşen miktarı net asgari ücretin üçte birinin altında kaldığı takdirde bu aylıktan faydalanabilir. Ayrıca vatandaşımız düzenli olarak Vakfının belirlemiş olduğu Aile Hekimliğinde ve Vakfın belirlemiş olduğu tarihlerde muayenesini yaptırdığı takdirde bu yardımdan faydalanabilir. Ayrıca bu yardımdan faydalanan kişi doğumu devlet hastanesinde yaptığı takdirde 75 Tl doğum ödemesi ve iki ay Lohusalık yardımından faydalanır.
ALO 144/Soru: Şartlı Sağlık Yardımı Nedir ?
Cevap: Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli nakit para yardımı yapılmaktadır. Ödemeler PTT’ler aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Bu alanda yapılan aylık ödemeler çocuk başına 35 TL’dir.
ALO 144/Soru: ŞESY ödemesi PTT’den alınmadığı takdirde kaç ay sonra ödemeler iptal edilir ?
Cevap: 6 Ay sonra ödemeler iptal edilir.
ALO 144/Soru: Üniversite okuyan kişi Genel Sağlık Sigortası’dan nasıl faydalanabilir ?
Cevap: Üniversite okuyan kişi 25 yaşından küçük ve bekar ise Gss için başvuruda bulunmaz ailesinin Gss kapsamına dahil edilir.Evli veya 25 yaşından büyük ise ikametgahının bulunduğu İl/ilçe’deki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vafkına müracaat etmelidir.
ALO 144/Soru: Yakacak yardımı nedir?
Cevap: 2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır.
ALO 144/Soru: Doğum Yardımı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir ?
Cevap: Doğum Yardımı Başvuru Formu (başvuru yapılacak olan yerden temin edilebilir) ,Kimlik fotokopisi (yeni doğan çocuğun), Doğum yapan annenin kimlik bilgileri ve başvuru yapan kişinin kimlik bilgileri "
ALO 144/Soru: Anne boşanmış ve tekrar evlenmiş ise doğum yardımndan nasıl faydalanabilir ?
Cevap:Annenin eski ve yeni evliliğinden kaç tane çocuğu var ise sıralamaya dahil edilir. 15 mayıs sonrasında doğan çocukları için sıralamaya göre ödeme alır. (Örn. Annenin ilk evliliğinden 2, ikinci evliliğinden 15 mayıs sonrasında 1 çocuğu oldu. 3. Çocuk olarak değerlendirilerek 600 TL ödeme alır)
ALO 144/Soru: Baba boşanmış ve tekrar evlenmiş ise doğum yardımndan nasıl faydalanabilir ?
Cevap:Doğum teşvik ödemesi anne üzerinden yapıldığından dolayı babanın boşanması ve tekrar evlenmesi herhangi bir etken değildir. Annenin kaç çocuğu var ise sıralamaya dahil edilir. 15 mayıs sonrasında doğan çocukları için sıralamaya göre ödeme alır. (Örn. Babanın eski evliliğinden 10 çocuğu var, annenin 2 tane çocuğu var. Sıralamaya 2 tane çocuk dahil edilir.)…. Ancak anne vefat ettiği takdirde zorunlu hallede baba üzerinden yeni doğan çocuk için ödeme alınabilir
ALO 144/Soru: Canlı doğum gerçekleştikten 1 saat ya da 1 gün sonra vefatı durumunda ödeme yapılır mı?
Cevap: Ödeme yapılırken bebeğin KPS’ye ( kimlik paylaşım sistemi ) kayıt edilip edilmediği esas alınmaktadır. Yeni doğanın TC kimlik numarası olması halinde ödeme yapılabilecektir. Sonrasında ölüm olup olmadığı önemli değildir
ALO 144/Soru: Canlı doğum yapıldıktan sonra vatandaşımız başvurusunu gerçekleştirdi başvurudan 1 gün ya da 1 saat sonra da bebeğini kaybetti bu durumda ödeme yapılır mı?
Cevap: Başvuru yapılırken bebeğin TC kimlik numarası olup olmadığına bakılır. Sonrasında yaşayıp yaşamadığı kontrol edilmemektedir. Bu nedenle, ödeme yapılır.
ALO 144/Soru: Doğum yardımı başvuru ve bitiş süresi var mıdır ?
Cevap:Başvuru 15/05/2015 tarihi itibariyle başlamış olup, bitiş tarihi bulunmamaktadır.
ALO 144/Soru: Doğum Yardımı Başvuruları hangi kurumlara yapılmaktadır ?
Cevap: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi, Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel için çalıştığı kurum, Yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilik ve Konsolosluklar ile Türkiye’de bulunmaları halinde herhangi bir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi ,Başvuru dilekçelerini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine göndermek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
ALO 144/Soru: Doğum Yardımı başvurularında ikamet ettiği yer zorunluluğu bulunmakta mıdır ?
Cevap: Başvurularda ikamet ettiği yer zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak ikamet yeri dışında yapılan başvurunun alınıp alınmayacağı inisiyatifi kuruma aittir.
ALO 144/Soru: Doğum yardımı ödemesi PTT hesabında ne kadar süre bekleyebilir?
Cevap: Doğum yardımı ödemeleri PTT hesabında 1 yıl süreyle bekletilecektir.
ALO 144/Soru: Doğum yardımı sürekli olarak mı verilecektir ?
Cevap:Bu yardım 15 mayıs ve sonrasında doğan çocuklar için yapılacak tek seferlik ödemedir.
ALO 144/Soru: Doğum yardımından usulsüz olarak faydalanan kişi hakkında işlem yapılmakta mıdır ?
Cevap: Doğum yardımından usulsüz olarak faydalanan kişinin yaptığı işlemin usulsüz olduğu tespit edilirse kişiden almış olduğu doğum yardımı ödemesi yersiz ödemeler gibi faiziyle birlikte vatandaştan talep edilir.
ALO 144/Soru: Doğum yardımlarına Haciz ve bloke konulabilir mi ?
Cevap: Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez.
ALO 144/Soru: Evde doğum olması durumunda vatandaş doğum yardımından faydalanabilir mi ?
Cevap:Doğum yardımı kapsamında hastanede veya evde doğum yapması ödeme alınmasına engel değildir. Doğum belgesi gibi bir belge talep edilmemektedir. Aile başvuru yaptığı zaman eğer çocuğun doğum tarihi 15 Mayıs ve sonrası görünüyorsa yardım alabilecektir.
ALO 144/Soru: Evlatlık edinilen çocuklara doğum yardımı ödemesi yapılır mı ?
Cevap: Evlat edinilen çocuklara ödeme yapılmaz yalnızca sıralamaya dahil edilir.
ALO 144/Soru: Kamu Kurumunda çalışan taşeron işçiler Doğum Yardımı başvurusunu nasıl yapacaklardır ?
Cevap: Fiziki olarak bir kamu kurum veya kuruluşu sınırları içerisinde hizmet veren taşeron işçiler başvurularını kendi şirketlerinin insan kaynaklarına ileteceklerdir.
ALO 144/Soru: Kuruma geri dönen doğum yardımı ödemesi vatandaşa tekrar verilir mi ?
Cevap: 1 yıl sonunda çekilmeyen ödemeler kuruma iade edilecek ve talep halinde vatandaşa ödenebilecektir.
ALO 144/Soru: Resmi Nikahı olmayan kişiler doğum yardımından faydalanabilir mi ?
Cevap: Doğum yardımı kapsamında resmi nikâh şartı aranmamakla beraber Nüfus kayıt bilgileri esas alınmaktadır.
ALO 144/Soru: ŞESY kapsamında doğum ödemesi alan kişiler doğum yardımından faydalanabilir mi ?
Cevap: Doğum Yardımı alınması Şartlı Gebelik Yardımında herhangi bir kesintiye sebep oluşturmayacaktır. Her iki ödemede hak sahibi olanlar ödemelerini kesintisiz alabileceklerdir.
ALO 144/Soru: Vatandaşlar Doğum Yardımı Ödemesini nasıl ve hangi kurumdan alacaklardır ?
Cevap: Doğum yardımı doğum yapan annenin TC kimlik numarasına yatırılacak ve Başvuru formunda bulunan GSM numarasına ödemenin hesabına yattığına dair SMS gönderilecektir.
ALO 144/Soru: Yurt dışında yaşayan TC vatandaşlarımıza ödeme nasıl yapılacak ? Yurtdışı ödeme noktası nedir ? Kişi Yurt içinde başvurusunu yaptıktan sonra ödemeyi almadan yurt dışına çıkması durumunda bu kişi ödemesini nasıl alacak ?
Cevap: Ödeme kanalı PTT’dir. Ödemeler kişilerin TC kimlik numarası üzerinden yapılacaktır. Yurtdışında özel bir ödeme noktası bulunmamaktadır. Kişiler ödemelerini herhangi bir PTT şubesinden TC kimlik numaralarını beyan etmek suretiyle çekebilmektedirler.